Wie Ons Is

ONS VISIE

Dissipelmakers van al die nasies.

Ons wil graag alle moontlike mense, naby en ver, bereik met die goeie nuus van Jesus Christus.

MISSIE

Verbind tot ware aanbidding en onderlinge gemeenskap, dissipel ons alle mense tot liefdevolle dienswerk en doelgerigte uitreik.

As gemeenskap van gelowiges wil ons mekaar toerus om diensbaar te wees en om uit te reik na ‘n verlore wêreld.

IDENTITEIT

Ons wil graag die visie en die missie van die gemeente uitleef deur:

Gehoorsaam te wees aan die Woord van God en aan die stem van die Heilige Gees. Dit vind plaas in grootgroepbyeenkomste op Sondae, in kleingroepbyeenkomste gedurende die week sowel as in ons daaglikse handel en wandel. (Aanbidding)

Ontvanklik en toeganklik te wees vir enige iemand wat die gemeente besoek of wat by die gemeente wil aanbid. (Onderlinge Gemeenskap)

Ongelowiges te begelei tot wedergeboorte en om gelowiges te help om geestelike te groei tot geestelike volwassenheid en tot geestelike leierskap. (Dissipelskap)

Lidmate toe te rus en aan te moedig om diensbare gelowiges te wees in die gemeente sowel as in die gemeenskap. (Liefdevolle Dienswerk)

Gelowiges aan te moedig en toe te rus om uit te reik na ongelowiges in Ermelo en tot aan die uithoeke van die wêreld. (Doelgerigte Uitreik)

Ons identiteit, as gemeente, is dus primêr gestel in die feit dat ons uit dankbaarheid aan die Vader se liefde vir ons, deur Sy Seun Jesus Christus, gehoorsaam is aan die Woord van God en aan die stem van die Heilige Gees.

WAARDES

Ons heg waarde aan dissipelmaking van alle nasies, onderlinge verhoudings tussen gelowiges en respek vir mekaar, grootgroep- en kleingroep gemeenskap van gelowiges, eenheid tussen gemeentes wat Jesus Christus bely as Verlosser, gesonde gesinsverhoudinge, diensbare harte, vernuwende lofprysing en wêreldwye sending.

ROEPING

Ons glo ons is geroep om ten alle koste gehoorsaam te wees aan God se groot gebod (Matt 22:37-39) en aan Jesus Christus se groot opdrag (Matt 28:19-20). Ons doen dit deur voortdurend sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Gees en deur vrymoedig te wees om op “nuwe terreine” in die kerk te beweeg.